Title:

Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule : opis patentowy nr 219678

Oryginal title:

PL 219678 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz (inżynier)

Description:

Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule, składające się ze stopniowego walca, w skład którego wchodzi czop napędowy, czopy łożyskowe oraz walec roboczy, charakteryzuje się tym, że walec roboczy, od strony czopa napędowego, składa się ze strefy wejściowej, która posiada stożkowy kształt, redukujący średnicę półfabrykatu, następnie za strefą wejściową, na walcu roboczym, znajduje się walcowa strefa kalibrująca i podająca półfabrykat, zaś za strefą kalibrującą i podającą znajduje się strefa wcinania, w której wykonane są śrubowe występy w kształcie klina o kącie rozwarcia i określonym kącie pochylenia powierzchni bocznych, stopniowo zwiększających swoją wysokość i szerokość, zaś za strefą wcinania znajduje się strefa kształtowania, w której wykonane są śrubowe występy, tworzące wykrój o kształcie walcowanych kul o promieniu równym kształtowanej kuli, a strefą kształtowania znajduje się strefa kalibrowania i rozcinania, w której śrubowe występy, tworzące wykrój, zwiększają swoją wysokość i szerokość, rozdzielając walcowane kule, i kalibrują ich kształt, przy czym kąt wzniosu i skok linii śrubowej kształtowych występów w poszczególnych strefach jest stały. W strefie wcinania, na powierzchniach bocznych śrubowych występów w kształcie klina, wykonane są nacięcia, które zwiększają stabilność procesu walcowania

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 30.06.2015 WUP 06/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394835 (A1) 19.11.2012

Coverage:

B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl ; B21H 8/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew