Title:

Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym : opis patentowy nr 219638

Oryginal title:

PL 219638 B1

Creator:

Płaska, Stanisław ; Płaska, Wojciech

Description:

Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym, składająca się z panelu solarnego, którego wężownica umieszczona jest w zbiorniku na wodę oraz zestawu rur i zaworu, doprowadzających i odprowadzających wodę do instalacji domowej,charakteryzuje się tym, że zbiornik na wodę ma dwie strefy, strefę wypełnioną wodą oraz strefę, stanowiącą poduszkę powietrzną, przy czym w dolnej jego części doprowadzona jest woda z instalacji wodociągowej poprzez zawór z kryzą i przewód rurowy oraz króciec wylotowy, umieszczony w najniższym miejscu dna zbiornika, odprowadzający wodę użytkową do instalacji domowej. Ponadto zbiornik ma sterowany mikroprocesorem zawór powietrzny, regulujący poziom ciśnienia, umieszczony w górnej pokrywie zbiornika, oraz wyposażony jest w co najmniej dwa czujniki położenia poziomu wody, dolny i górny umieszczone na zewnątrz płaszcza bocznego zbiornika i w czujnik temperatury wody w zbiorniku, zaś panel solarny ma czujnik temperatury czynnika grzewczego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 15.03.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.09.2013 BUP 19/13 ; Opublikowano 30.06.2015 WUP 06/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku \a PL 398456 (A1) 16.09.2013

Coverage:

F24D 17/00 (2006.01) Int. Cl ; F24J 2/24 (2006.01) Int. Cl ; F24J 2/40 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew