Title:

Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym : opis patentowy nr 219636

Oryginal title:

PL 219636 B1

Creator:

Płaska, Stanisław ; Płaska, Wojciech

Description:

Instalacja do podgrzewania wody użytkowej składa się z panelu solarnego, którego wężownica umieszczona jest w zbiorniku na podgrzewaną wodę użytkową. Do zbiornika doprowadzona jest z zewnętrznej instalacji woda poprzez zawór i przewód rurowy. W zbiorniku umieszczona jest elastyczna przepona, do której trwale przymocowana jest dennica. Wymiary dennicy są nieco mniejsze od wymiarów przekroju poprzecznego zbiornika. Dennica stale styka się powierzchnią wody w zbiorniku i wykonana jest z materiału izolacyjnego. Na dennicę działa stale siła zewnętrzna wywołana sprężyną, która przytwierdzona jest do dennicy poprzez przegub, zaś z drugiej strony przymocowana jest poprzez przegub do pokrywy górnej zbiornika. Przemieszczanie dennicy w kierunku górnym lub dolnym powodowane jest poborem wody przez instalację domową przy jednoczesnym dopływie wody z instalacji wodociągowej poprzez zawór nastawny

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 15.03.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.09.2013 BUP 19/13 ; Opublikowano 30.06.2015 WUP 06/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398453 (A1) 16.09.2013

Coverage:

F24D 17/00 (2006.01) Int. Cl ; F24J 2/24 (2006.01) Int. Cl ; F24J 2/40 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew