Title:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną : opis patentowy nr 219582

Oryginal title:

PL 219582 B1

Creator:

Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta, o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli, umieszcza się we wgłębieniu utworzonym przez walc obrotowy i walec centralny o jednakowych średnicach oraz osiach równoległych do siebie, które posiadają na obwodzie bruzdy pierścieniowe, rozmieszczone w odległości większej od średnicy kuli, następnie walec obrotowy wprawia się w planetarny ruch obrotowy ze stałą prędkością dookoła osi walca centralnego, który pozostaje nieruchomy, oraz w ruch obrotowy dookoła własnej osi ze stałą prędkością, po czym w wyniku ruchu planetarnego walca obrotowego dookoła walca centralnego, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, w efekcie czego wciąga się półfabrykat między walec obrotowy oraz walec centralny i redukuje się jego średnicę, a następnie rozcina się półfabrykat na części o objętości równej objętości kuli, zaś w wyniku oddziaływania wklęsłych powierzchni bocznych występów, umieszczonych na walcach, spęcza się rozcięte części półfabrykatu, w wyniku czego otrzymuje się kule o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Walec centralny obraca się dookoła własnej osi w tym samym kierunku i z taką samą prędkością obrotową, co walec obrotowy. Walec obrotowy oraz walec centralny posiadają różne średnice, przy czym korzystnie jest, gdy walec centralny posiada większą średnicę od średnicy walca obrotowego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 23.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.12.2012 BUP 25/12 ; Opublikowano 29.05.2015 WUP 05/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394967 (A1) 23.05.2011

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 1/42 (2006.01) Int. C

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew