Title:

Sposób kształtowania półswobodnego radiatora : opis patentowy nr 219498

Oryginal title:

PL 219498 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kształtowania półswobodnego radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się na matrycy dolnej pomiędzy narzędziem bocznym stałym i narzędziem bocznym przesuwnym, po czym wprawia się narzędzie boczne przesuwne w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku narzędzia bocznego stałego i spęcza się odcinek półfabrykatu oraz kształtuje się pierwsze żebro w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami narzędzia bocznego stałego oraz narzędzia bocznego przesuwnego, następnie zmienia się ruch narzędzia bocznego przesuwnego na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 05.11.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 05.11.2013 BUP 17/14 ; Opublikowano 29.05.2015 WUP 05/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405924 (A1) 05.11.2013 ; Nr zgłoszenia: 405924

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl ; B21J 9/02 (2006.01) Int. Cl ; B21D 53/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew