Title:

Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora z żebrem o zarysie półokrągłym : opis patentowy nr 219497

Oryginal title:

PL 219497 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora z żebrami o zarysie półokrągłym, zwłaszcza metodą kucia na gorąco w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, a następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się w wykroju zamkniętym na matrycy dolnej pomiędzy stemplem bocznym biernym a stemplem bocznym czynnym oraz dwoma płytami oporowymi, po czym wprawia się stempel boczny czynny w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku stempla bocznego biernego z wgłębieniem o zarysie półokrągłym w części dolnej na powierzchni czołowej, spęcza się odcinek półfabrykatu i kształtuje się żebro o zarysie półokrągłym w przestrzni ograniczonej czołowymi powierzchniami stempla bocznego biernego oraz stempla bocznego czynnego, następnie wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem o zarysie półokrągłym stempel boczny czynny

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 05.11.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.08.2014 BUP 17/14 ; Opublikowano 29.05.2015 WUP 05/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405925 (A1) 18.08.2014 ; Nr zgłoszenia: 405925

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl ; B21J 9/02 (2006.01) Int. Cl ; B21D 53/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew