Title:

Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym : opis patentowy nr 219481

Oryginal title:

PL 219481 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz (inżynier)

Description:

Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta, o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli wprowadza się do zderzaka sprężystego o sferycznej powierzchni wewnętrznej między dwie nieruchome prowadnice oraz dwie jednakowe tarcze o osiach równoległych do osi półfabrykatu, które na obwodzie posiadają występy pierścieniowe, rozdzielające powierzchnie robocze o kształcie odpowiadającym połowie kuli, przy czym w strefie roboczej - wcinania występy posiadają kształt klinów o powierzchniach bocznych, następnie tarcze wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, a w wyniku ruchu obrotowego dwóch tarcz wgłębia się klinowe powierzchnie boczne występów pierścieniowych w półfabrykat i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, po czym w wyniku oddziaływania powierzchni roboczych, umieszczonych na tarczach za strefą wcinania, kształtuje się dwie powierzchnie sferyczne od strony półfabrykatu oraz od strony kuli, zaś w skutek oddziaływania występów pierścieniowych redukuje się średnicę półfabrykatu, a następnie odcina się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kul

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 30.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 03.12.2012 BUP 25/12. ; Opublikowano 29.05.2015 WUP 05/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395042 (A1) 03.12.2012 ; Nr zgłoszenia: 395042

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew