Title:

Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych opis patentowy nr 208038

Oryginal title:

PL 208038 B1

Creator:

Majewski, Jacek

Description:

Układ do wykrywania i sygnalizacji niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych, składający się z rezystorówi kondensatora oraz diody Zenera i diody elektroluminescencyjnej, charakteryzuje się tym, że zacisk rezystorowego dzielnika napięcia utworzonego przez rezystor połączony w punkcie z rezystorem jest przyłączony do fazy, natomiast zacisk rezystorowego dzielnika napięcia utworzonego przez rezystor połączony w punkcie z rezystorem jest przyłączony do fazy, zaś zacisk przewodu jest przyłączony do fazy, przy czym drugi koniec przewodu jest połączony w punkcie z drugim zaciskiem rezystora i z drugim zaciskiem rezystora, zaś pomiędzy punkt i punkt włączony jest przesuwnik fazowy utworzony przez szeregowe połączenie rezystora w punkcie z kondensatorem, przy czym drugi zacisk rezystora połączony jest w punkcie z rezystorami oraz drugi zacisk kondensatora połączony jest w punkcie z rezystorami, natomiast pomiędzy punkt w gałęzi przesuwnika fazy i punkt przyłączony jest układ złożony z diody elektroluminescencyjnej połączonej w punkcie szeregowo z diodą Zenera.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 07.07.2006 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.01.2008 BUP 02/08 ; Opublikowano 31.03.2011 WUP 03/11 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL380130 (A1) 21.01.2008 ; Nr zgłoszenia: 380130

Coverage:

G01R 29/18 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj