Title:

Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach zawiesin przemysłowych opis patentowy nr 207139

Oryginal title:

PL 207139 B1

Creator:

Weroński, Andrzej (1938- ) ; Trzciński, Andrzej

Description:

Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach zawiesin przemysłowych składające się z wału napędowego, przegubu Cardana, łożyska liniowo-obrotowego, koła pasowego i obciążników charakteryzuje się tym, że posiada wał napędowy,który napędzany jest poprzez przekładnię pasową i jednocześnie obciążany osiowo w górnej części obciążnikami o regulowanej masie i ułożyskowany poniżej koła pasowego przekładni poprzez łożysko liniowo-obrotowe, które zamocowanejest w tulei, zaś tuleja umieszczona jest w korpusie, przy czym w dolnej części wał napędowy poprzez przegubCardana połączony jest z tarczą prowadzącą, w której zamocowane są uchwyty, gdzie zamocowane są trzy próbki, zaśw tarczy obrotowej umocowana jest podkładka korzystnie dwóch stojaków i ze wspornika łączącego stojakize sobą oraz suport złożony z tulei, osadzonej suwliwie we wsporniku, z motoreduktora zamocowanego na stałena górnej części tulei i z wałka napędowego ułożyskowanego w tulei i połączonego od góry z motoreduktorem,a od dołu z kolczatką

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 16.11.2006 ; Zgłoszenie ogłoszono 26.05.2008 BUP 11/08 ; Opublikowano 30.11.2010 WUP 11/10 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL381068 (A1) 26.05.2008. ; Nr zgłoszenia: 381068

Coverage:

G01N 19/00 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj