Title:

Walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych opis patentowy nr 208033

Oryginal title:

PL 208033 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Bogusz, Eugeniusz ; Gontarz, Andrzej ; Weroński, Wiesław Stefan (1939- )

Description:

Przedmiotem wynalazku jest walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych. Walcarka składa się z korpusu dolnego (1), który połączony jest z korpusem górnym (2) za pomocą zespawanych ze sobą elementów (3). Skrajne elementy (3) połączone są ze sobą parami za pomocą łączników poprzecznych (4) i łączników skośnych (5). Do korpusu dolnego (1) zamocowany jest dolny zestaw narzędziowy (6), nieruchomy w trakcie cyklu pracy, o regulowanym położeniu pionowym za pomocą klina (7) napędzanego siłownikiem hydraulicznym (8). Do pionowych elementów (3) przymocowane są prowadnice poziome (9), po których przemieszcza się zespół (10) suwaka, do którego przymocowany jest górny zestaw narzędziowy (11) napędzany siłownikiem ydraulicznym (12). Narzędzie stanowi płyta prostopadłościenna, na której przymocowane są wkładki narzędziowe tworzące powierzchnię roboczą narzędzia.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 22.03.2004 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.10.2005 BUP 20/05 ; Opublikowano 31.03.2011 WUP 03/11 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL366497 (A1) 03.10.2005 ; Nr zgłoszenia: 366497

Coverage:

B21H 9/02 (2006.01) ; B21D 25/04 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj