Title:

Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów : opis patentowy nr 210947

Oryginal title:

PL 210947 B1

Creator:

Sikora, Jarosław. ; Szczepaniak, Leszek.

Description:

Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów, posiadający wzmacniacz mocy (WM), wzmacniacze pomiarowe (WP1), (WP2), (WP3), rezystory wzorcowe (RW1), (RW2) o jednakowych wartościach, źródło napięcia referencyjnego (UREF), źródło wysokiego napięcia anodowego (UA), anodę (A) i katodę (K) umieszczone w obszarze próżni, charakteryzuje się tym, że wyjście wzmacniacza mocy (WM) jest połączone z rezystorem wzorcowym pierwszym (RW1) i wejściem nieodwracającym pierwszego wzmacniacza pomiarowego (WP1), drugi zacisk pierwszego rezystora wzorcowego (RW1) jest połączony z pierwszym zaciskiem katody (K) i wejściem odwracającym pierwszego wzmacniacza pomiarowego (WP1), zaś drugi zacisk katody (K) jest połączony z drugim rezystorem wzorcowym (RW2) i wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza pomiarowego (WP2), przy czym drugi zacisk rezystora wzorcowego drugiego (RW2) i wejście odwracające drugiego wzmacniacza pomiarowego (WP2) są ołączone do masy układu stabilizacji, zaś wyjście pierwszego wzmacniacza pomiarowego (WP1) jest połączone do wejścia odwracającego trzeciego wzmacniacza pomiarowego (WP3) i wyjście drugiego wzmacniacza pomiarowego (WP2) jest połączone z wejściem nieodwracającym trzeciego wzmacniacza pomiarowego (WP3).

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 04.06.2007 ; Zgłoszenie ogłoszono 08.12.2008 BUP 25/08 ; Opublikowano 30.03.2012 WUP 03/12 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL382576 (A1) 08.12.2008 ; Nr zgłoszenia: 382576

Coverage:

G05F 1/56 (2006.01) ; H01J 41/04 (2006.01) ; H05G 1/34 (2006.01) ; G01L 21/32 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj