Title:

Rura hydrauliczna o zmiennej średnicy wewnętrznej : opis patentowy nr 206168

Oryginal title:

PL 206168 B1

Creator:

Kowalski, Dariusz

Description:

Rura hydrauliczna o zmiennej średnicy wewnętrznej składa się ze sztywnej rury płaszczowej (1), pełniącej rolę ochronną układu,jak również elementu umożliwiającego utrzymywanie wymaganego ciśnienia w przestrzeni (4) międzyrurowej, przewodu (2) oraz zbrojenia tego przewodu, wykonanego z elementu sztywnego (3). Przewód może być wykonany bez zastosowania zbrojeniaprzewodów elastycznych oraz z zastosowaniem zbrojenia na całej długości w kształcie sztywnych wycinków okręgu, składającego sięz dwóch elementów sztywnych lub z zastosowaniem do tego celu większej liczby elementów, gdzie liczba elementów zbrojenia zależnajest od średnicy rury płaszczowej (1), wymaganego zakresu przepustowości przewodu elastycznego (2) oraz od spodziewanegozakresu ciśnień pracy układu

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 18.09.2007 ; Zgłoszenie ogłoszono 30.03.2009 PUB 07/09 ; Opublikowano 30.07.2010 WUP 07/10 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL383383 (A1) 30.03.2009 ; Nr zgłoszenia: 383383

Coverage:

F16L 55/165 (2006.01) Int.Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj