Filters

Search for: [Title = Zespół młócąco\-separujący kombajnu zbożowego \: opis patentowy nr 168751]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Skrynicki, Wiesław Milczek, Tomasz Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 03.11.1992.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information