Filters

Search for: [Title = Wyrobiska korytarzowe i komorowe \- Obudowa powłokowa\- Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych BN\-82\/0434\-07]

Number of results: 1

items per page

Wypchoł, Norbert Mateja, Jan. Biuro Studiów i Projektów Górniczych (Katowice)

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information