Filters

Search for: [Title = Urządzenie do badania zużycia metali i ich stopów w podwyższonych temperaturach \: opis patentowy nr 193429]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 22.09.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information