Filters

Search for: [Title = Urządzenia komputerowe \- Dopuszczalne wartości skorygowanego poziomu mocy akustycznej i metody jego określania BN\-86\/3110\-03]

Number of results: 1

items per page

Michalski, Ryszard Pleban, D. Smagowska, Bożena. Instytut Maszyn Matematycznych.

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information