Filters

Search for: [Title = Układ przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach wytwarzających ozon \: opis patentowy nr 174135]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Fijałkowski, Stefan Ozonek, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 10.08.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information