Filters

Search for: [Title = Układ opto\-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej \: opis patentowy nr 227671]

Number of results: 1

items per page

Kisała, Aleksander Kacejko, Piotr Kisała, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information