Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Title = Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku \- Metody badań \- Zakres i postanowienia ogólne normy BN\-86\/7469\-42\/01]

Number of results: 1

items per page

Stankiewicz, Barbara Muzyczek, Jadwiga Miąsko, Krystyna. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information