Filters

Search for: [Title = Rozjaśniacze optyczne \- Oznaczanie trwałości na kwasy i alkalia BN\-80\/6045\-15]

Number of results: 1

items per page

Higersberger, Ewa Żołędziowski, Wojciech Instytut Przemysłu Organicznego (Warszawa)

1980 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information