Filters

Search for: [Title = Produkcja garmażeryjna \- Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych z bydła młodego klasy 1 BN\-81\/8151\-12]

Number of results: 1

items per page

Guzewicz, Barbara Jagas, Danuta "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information