Filters

Search for: [Title = Środki pomocnicze dla garbarstwa \- Garbniki syntetyczne \- Oznaczanie soli amonowych BN\-88\/6063\-21\/12]

Number of results: 1

items per page

Gelo, Helena Korowajczyk, L. Instytut Przemysłu Skórzanego

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information