Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL384150 \(A1\) 06.07.2009.]

Number of results: 1

items per page

Hunicz, Jacek Niewczas, Agata Kordos, Paweł Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 24.12.2007
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information