Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 420259 \(A1\) 03.01.2018]

Number of results: 1

items per page

Cięszczyk, Sławomir Kisała, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 20.01.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.01.2018 BUP 01/18 ; Opublikowano 31.10.2018 WUP 10/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information