Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411966 \(A1\) 24.10.2016]

Number of results: 1

items per page

Kozik, Krzysztof Dębski, Hubert Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 13.04.2015 ;Zgłoszenie ogłoszono 24.10.2016 BUP 22/16 ; Opublikowano 30.04.2018 WUP 04/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information