Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399155 \(A1\) 25.11.2013. \; Nr zgłoszenia\: 399155]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.05.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.11.2013 BUP 20/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information