Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398831 \(A1\) 28.10.2013. \; Nr zgłoszenia\: 398831.]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.04.2012 ; Zgłoszonie ogłoszono 28.10.2013 BUP 22/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information