Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 396984 \(A1\) 27.05.2013. \; Nr zgłoszenia\: 396984.]

Number of results: 1

items per page

Niechaj, Marek. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 15.11.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.05.2013 BUP 11/13. ; Opublikowano 31.03.2016 WUP 03/16..
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information