Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 324320 \(A1\) 19.07.1999.]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Fijałkowski, Stefan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 14.01.1998.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information