Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 323244 \(A1\) 24.05.1999]

Number of results: 1

items per page

Kukiełka, Jan Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 19.11.1997.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information