Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 304623 \(A1\) 19.02.1996.]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Fijałkowski, Stefan Ozonek, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 10.08.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information