Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 301836 \(A1\) 10.07.1995]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz (1933- ) Stryczewska, Henryka Danuta. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 06.01.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information