Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 300032 \(A1\) 20.02.1995.]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz (1933- ) Stryczewska, Henryka Danuta Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.08.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information