Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 299533 \(A1\) 09.01.1995.]

Number of results: 1

items per page

Bodziak, Kazimierz. Nalewaj, Krzysztof Złonkiewicz, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 01.07.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information