Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 296477 \(A1\) 09.08.1993.]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Skrynicki, Wiesław Milczek, Tomasz Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 03.11.1992.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information