Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 290425 \(A1\) 30.11.1992.]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 24.05.1991.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information