Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 289054 \(A1 \) 24.08.1992]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Zawiliński, Andrzej Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 12.02.1991.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information