Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 284122 \(A1\) 09.09.1991]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Milczek, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 28.02.1990.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information