Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 282590 \(A1\) 03.06.1991]

Number of results: 1

items per page

Ostapiuk, Ryszard. Dadas, Jan Uchnast, Jerzy Kozłowski, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 30.11.1989.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information