Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 274495 \(A1\) 05.03.1990]

Number of results: 1

items per page

Burek, Rudolf Mucha, Janina Burek, Joanna Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 31.08.1988.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information