Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 273475 \(A1\) 08.01.1990.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Gryczuk, Feliks. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 01.07.1988.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information