Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 272382 \(A1\) 13.11.1989]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Jastrzemska, Halina Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.05.1988.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information