Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 269781 \(A1\) 10.07.1989]

Number of results: 1

items per page

Lenik, Klaudiusz Łojek, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 28.12.1987.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information