Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 263412 \(A1\) 15.09.1988]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Bańkowska, Joanna Oleszczyński, Bogdan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 30.12.1986.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information