Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 257279 \(A1\) 21.09.1987.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 31.12.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information