Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 255101 \(A1\) 23.03.1987]

Number of results: 1

items per page

Ostapiuk, Ryszard Gębicki, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 21.08.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information