Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 245253 \(A1\) 02.07.1985.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Kossakowski, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 20.12.1983.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information