Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 242449 \(A2\) 09.04.1984.]

Number of results: 1

items per page

Wójcik, Wiesław Popko, Henryk Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 08.06.1983.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information