Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 238357 \(A1\) 26.03.1984.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 24.09.1982.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information