Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 237943 \(A3\) 27.02.1984.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 16.08.1982.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information